İletişim: (232) 458 30 00     info@hakanizolasyon.com.tr

HAKAN İZOLASYON BOYA YAPI MALZEMELERİ

Ustalığınızı Konuşturun

 

İSO anketine göre, işletmeler ikinci yarı için iyimser

İSO'nin hazırladığı,"Ekonomik Durum Tespiti Anket Çalışması 2011 İlk Yarı Sonçları"na göre, işletmelerin, 2011 yılı ikinci yarıya yönelik beklentileri oldukça iyimser çıktı. İşletmeler, yılın ikinci yarısının tüm göstergelerde, 2011 ilk yarıya göre daha olumlu geçmesini bekliyor. -Türkiye'nin temel sorunları arasında "işsizlik" yüzde 22,7'lik oranla ilk sırayı alırken, işsizliği sırasıyla yüzde 11 ile "eğitim", yüzde 11,5 ile "ithalata dayalı büyüme", yüzde 11,1 ile "kayıtdışı ekonomi" ve yüzde 9,8'lik oranla "cari açık" izledi.19.08.2011 14:18

İSTANBUL (ANKA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan, "Ekonomik Durum Tespiti Anket Çalışması 2011 İlk Yarı Sonuçları"na göre, işletmelerin, 2011 yılı ikinci yarıya yönelik beklentileri oldukça iyimser çıktı. Buna göre işletmeler, yılın ikinci yarısının tüm göstergelerde 2011 ilk yarıya göre daha olumlu geçmesini bekliyor. İşletmelerin üretim beklenti endeksi, 2011 ikinci yarısı için 145,2, iç satışlar 142, dış satışlar 120,8'e yükseldi. 2011 ikinci yarıda üretimlerinde daralma bekleyen işletmelerin oranı yüzde 11,6, iç satışlarında daralma bekleyen işletmelerin oranı yüzde 12,7, dış satışlarında daralma bekleyen işletmelerin oranı yüzde 14,9 ve yeni siparişlerinde daralma bekleyen işletmelerin oranı yüzde 11,9, istihdamda daralma bekleyen işletmelerin oranı yüzde 9,5 oldu. Tüm göstergelerde daralma bekleyen işletmelerin oranının ortalama yüzde 12 civarında seyrettiği görüldü.

-GÖSTERGELER OLUMLU-

İSO Başkanı Tanıl Küçük tarafından açıklanan anket sonuçlarına göre, anket kapsamında tüm temel göstergelerde, hem azalış, hem de artış bildiren işletmelerin oranı, bir önceki döneme göre artarken, artış bildirenlerin oranı daha yüksek oldu. Böylelikle, 2011 ilk yarısının, 2010 ikinci yarıya göre daha olumlu geçtiği tespiti yapıldı. 2010 yılı ikinci yarıdan, 2011 ilk yarıya göre artış bildiren işletmeler oranı, üretimde yüzde 56,6'ten yüzde 59,7'ye, iç satışlarda yüde 54,4'ten yüzde 57,7'ye, dış satışlarda yüzde 42,6'dan yüzde 46,3'e, yeni siparişlerde yüzde 48,3'ten yüzde 54,2'ye, istihdamda yüzde 41,2'den yüzde 41,9'a yükseldi. Azalış gerçekleştiğini bildiren işletmelerin oranı üretimde yüzde 18'den yüzde 19,6'ya, iç satışlarda yüzde 19,2'den yüzde 20,3'e, dış satışlarda yüzde 24,6'dan yüzde 25,5'e, yeni siparişlerde yüzde 17,9'dan yüzde 19,4'e, istihdamda yüzde 18,1'den yüzde 20,6'ya yükseldi.

-İŞLETMELERİN BEKLENTİLERİ "İYİMSER" ÇIKTI-

Beklentilere bakıldığında işletmelerin, 2011 yılı ikinci yarıya yönelik beklentileri oldukça iyimser çıktı. Buna göre işletmelerin, yılın ikinci yarısının, tüm göstergelerde 2011 ilk yarıya göre daha olumlu geçmesini beklediği belirlendi. 2011 ikinci yarıda, üretimlerinde daralma bekleyen işletmelerin oranı yüzde 11,6, iç satışlarında daralma bekleyen işletmelerin oranı yüzde 12,7, dış satışlarında daralma bekleyen işletmelerin oranı yüzde 14,9 ve yein siparişlerinde daralma bekleyen işletmelerin oranı yüzde 11,9 oldu. İstihdamlarında daralma bekleyen işletmelerin oranı yüzde 9,5 oldu. Buna göre, tüm göstergelerde daralma bekleyen işletmelerin oranı ortalama olarak yüzde 12 civarında seyrettiği görüldü.

-ÜRETİM ENDEKSİ ARTTI-

Üretim endeksi, ekonomideki toparlanmaya paralel olarak artış eğilimi gösterirken, 2010 ikinci yarıda 138,5'e, 2011 ilik yarıda 140,1'e yükseldi. Bu yılın ilk yarısında üretim endeksi küçük ölçekli işletmelerde yüzde 130,5, ortalarda 147,4 ve büyüklerde 151,1 oldu. Beklentiye bakıldığında, 2011 yılı ikinci yarısı için üretim beklenti endeksi 145,2 olurken, bu değer işletmelerin büyük bölümünün, bu yılın ikinci yarısında üretimde daha iyimser beklentilere sahip olduklarını gösterdi. Ölçek olarak bakıldığında, 2011 ikinci yarı için üretim endeksi beklenti değeri, küçüklerde 141,2, ortalarda 152,7, büyüklerde 140,7 oldu. İç satışlar endeksi, kriz dönemindeki düşük değerlerinden sonra, 2010 ikinci yarıda 135,3'e, 2011 ilk yarıda 137,5'e yükselirken, küçüklerde 129,8, ortalarda 140,2 ve büyüklerde 152,7 seviyelerinde gerçekleşti.

-İÇ SATIŞLAR BEKLENTİ ENDEKSİ 142'YE ÇIKTI-

Bu yılın ikinci yarısında iç satışlar beklenti endeksi 142 olurken, küçük ölçeklilerde 137,2, ortalarda 147, büyüklerde 144,9 ile olumlu oldu. Dış satışlar beklenti endeksi küçüklerde 129,8, ortalarda 139,1 ve büyüklerde 136,9 olduğu görüldü. Buna göre dış satışlarda küçük ölçekli işletmeler, diğer ölçeklere göre daha düşük beklentiye sahip olduğu tespiti yapıldı. Sipariş endeksindeki gelişmelere bakıldığında, 2010 yılı ikinci yarıda 130,3 olan yeni sipariş endeksi, 2011 ilk yarıda 134,8'e yükselirken, küçük işletmelerde 124,4, ortalarda 144,4 ve büyüklerde 140,9 oldu. Yeni siparişler beklenti endeks değeri, toplam işletmelerde 144,9 olarak görülürken, ölçeklerde bazında incelendiğinde yeni sipariş beklenti endeksi küçüklerde 140,9, ortalarda 150,3 büyüklerde 143,7'yi gösterdi. Buna göre yeni siparişlerde en düşük beklentinin, küçük ölçekli işletmelere ait olduğu görüldü.

-İSTAHDAMDA EN DÜŞÜK BEKLENTİ ENDEKSİ, BÜYÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE GÖRÜLDÜ-

İstihdam endeksi, 2010 ikinci yarıda 123,1 olurken, 2011 ilk yarıda arz da olsa gerileyerek 121,4 düzeyine indi. Ölçek bazında bakıldığında istihdam endeksi, küçüklerde 118,4, büyüklerde 120,7 olurken, en yüksek değer 125,5'lik gösterge ile orta ölçekli işletmelerde çıktı. Bu yılın ikinci yarısında istihdam beklenti endeksi, 127,2 olurken, küçük işletmelerde 124,3, orta ölçekli işletmelerde 132,6 ve büyük ölçekli işletmelerde 124,2'yi gösterirken, istihdamda en düşük beklenti büyük ölçekli işletmelerde görüldü.
Anket kapsamında, toplam işletmelerde işten çıkarılmak zorunda kalınanların toplam çalışanlara oranı, 2010 ikinci yarıda yüzde 5,3 olurken, 2011 ilk yarıda küçük bir artışla yüzde 5,4'e yükseldi. Bu oran küçüklerde yüzde 12,6 ile aynı kalırken, ortalarda yüzde 9,2'den yüzde 10,4'e, büyüklerde yüzde 3,2'den yüzde 3,6'ya çıktı.
İSO sanayi gelişim endeksi, 2010 ilk yarıda 125,6'ya, ikinci yarıda 129'a yükseldi. 2011 ikinci yarı için endeks beklenti değeri 138,8'i gösterdi. Kapasite kullanım oranı, 2011 yılı ilk yarısında küçük ölçekli işletmelerde yüzde 59,2 olurken, orta ölçeklilerde yüzde 69,7, büyük ölçekli işletmelerde yüzde 73,5 oldu. Tüm ölçeklerde kapasite kullanım oranları, bir önceki döneme göre artış eğilimi gösterdi. Ankette, nispi artışa rağmen kapasite kullanım oranları düzeyinin, tüm ölçeklerde halen oldukça yüksek oranlarda atıl kapasitenin varlığına işaret eder nitelikte olduğuna dikkat çekildi.

-İŞLETMELERİN KARLILIĞI ARTTI-

İharcat yapan işletmeler oranı, geçen yılın ikinci yarısında yüzde 78'e yükselirken, bu yılın ilk yarısında küçük bir düşüşle yüzde 76,7'ye geriledi. Anket çalışmasında, işletmelerin dörtte üçünden fazlasının ihracat yapabilmesinin, sanayicinin dış pazarlardaki arayışını göstermesi açısından önemli olduğuna vurgu yapıldı. Karlılıktaki gelişmelere bakıldığında, 2011 yılı ilk yarı sonunda işletmelerin yüzde 33'ü, geçen yılın aynı dönemine göre kar oranlarının daha yüksek olduğunu belirtti. Bu oran, 2010 ikinci yarıda yüzde 27 düzeyinde gerçekleşmişti. 2011 yılı ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre kar oranlarının daha düşük olduğunu veya zarar ettiklerini belirtenlerin toplamı ise yüzde 34,5 oldu. Bu oran, geçen yılın ikinci yarısında yüzde 41,2'yi göstermişti. Ankette bu sonuçların, işletmelerin üçte birinden fazlasının kaynak yaratmakta sıkıntı çektiğine işaret ettiği belirtildi.
Karşılıksız çek ve protestolu senet oranlarının da incelendiği çalışmada, 2009 yılının ikinci yarısında yüzde 77,9 ile 1998 yılından bu yana en yüksek orana ulaşılan karşılıksız çek ve protestolu senetlerin, ekonomideki nispi toparlanmayla birlikte, 2010 yılı ilk yarıda yüzde 49,1'e, 2010 ikinci yarıda yüzde 43'e geriledi. Bu eğilim, 2011 ilk yarıda da devam ederek, yüzde 40,9'a indi.

-FİNANSMAN DARBOĞAZINDAKİ İŞLETMELERİN ORANI GERİLEDİ-

Finansman darboğazı içinde olan işletmelerin oranı ise 2010 ikinci yarıda yüzde 55,1 ile küçük oranlı bir artış eğilimi göstermesine karşın, 2011 ilk yarıda yüzde 48,9'a geriledi. Finansman darboğazında olan işletmelerde sorun önceliğine göre, kredi maliyet yüksekliği yüzde 41,8'den yüzde 46'ya, işletme sermayesi ihtiyacının hızlı artışı yüzde 37,1'den yüzde 40,1'e çıktı. İşletmelerin döviz ya da dövize endeksli kredi kullanımının ise 2011 yılı ilk yarısında da artış gösterdiği görüldü. Çalışmaya katılan işletmelerin yüzde 49,3'ü, toplam kredileri içinde döviz ya da dövize endeksli kredi bulunduğunu belirtirken, bu oran, küçük ölçekli işletmelerde yüzde 34, orta ölçekli işletmelerde yüzde 56,4, büyük ölçekli işletmelerde yüzde 76,3'e çıktı. Kredi kullanan işletmelerin yüzde 51,3'ü, bu yılın ilk yarısında kullandıkları toplam krediler içinde döviz ya da dövize endeksli kredilerin oranını yüzde 70'den yüksek olduğunu belirtti.

-YATIRIM YAPMAYI DÜŞÜNENLERİN ORANI, 2011 İKİNCİ YARIDA DÜŞÜK ÇIKTI-

Yurt içinde yatırım yapmayı planlayan işletmelerin oranı, 2010 ikinci yarıda yüzde 39,8 olurken, 2011 ilk yarıda yüzde 51,4'e yükseldi. 2011 ikinci yarıda, yatırım yapmayı planlayan işletmelerin oranı yüzde 43,9 ile daha düşük çıktı. Yurt dışında yatırım yapmayı planlayan işletmelerin oranı, geçen yılın ikinci yarısında yüzde 11,6 olurken, bu oran 2011 ilk yarıda yüzde 13,7'ye çıktı. 2011 ikinci yarı beklentisi ise yüzte 9,8 oldu. Bu yılın ilk yarısında girdi-çıktı oranının arttığını belirten işletmelerin oranı, yüzde 56,6'ya yükselirken, azaldığını belirtenlerin oranı yüzde 13,8 oldu. Çalışmaya katılan işletmeler, 2011 yılında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) büyüme hızı beklentisi yüzde 5,8 olurken, bu oran, ekonomik programda öngörülen yüzde 4,5'luk büyüme hedefinin de üzerinde olduğu görüldü. İşletmeler, 2011 yılında ÜFE'yi yüzde 7,3, TÜFE'yi yüzde 7, dolar kurunu 1,65 TL, euroyu 2,33 TL olarak tahmin etti.İş Başvuru Formu
Hakkımızda
İletişim
Asma Tavan Hesaplaması
Banka Hesap Numaralarımız
Güvenlik ve Gizlilik
Yardım

Müşteri Hizmetleri: (232) 458 30 00      
1199/1 Sokak 3/1 35110 Yenişehir / İZMİR
©2008, Sitedeki içerik, yazılı izin alınmadan kullanılamaz